Zaloguj się

detalista

retailer

Osoba sprzedająca towary, zwykle nie podlegające odsprzedaży, jednorazowo w niewielkich ilościach.