Zaloguj się

zaopatrzeniowcy branżowi

procurement group

Grupa pracowników w dziale zaopatrzenia odpowiedzialna za pozyskiwanie konkretnych wyrobów.