Zaloguj się

zapas docelowy

target stock

Poziom zapasu do osiągnięcia w określonym terminie.