Zaloguj się

deterministyczne wyliczanie zapotrzebowania

deterministic requirements calculation

Wyliczanie rozłożonego w czasie zapotrzebowania poprzez rozwinięcie struktury wyrobu przy przyjęciu jako punkt wyjścia głównego harmonogramu produkcji.