Zaloguj się

zapas handlowy

commercial stock

." przedsiębiorstwa, które zajmują się dystrybucją i sprzedażą jego wyrobów.