Zaloguj się

zapas ładowany

loading stock

Zapas obejmujący wszystkie te towary, których dotyczy polecenie dostawy i które nie zostały jeszcze zafakturowane lub wyekspediowane. Zakłada się, iż data faktycznej ekspedycji jest zbieżna z datą na fakturze. Inna nazwa: zapas wychodzący (outgoing stock).
Zobacz też: