logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

zapas maksymalny

maximum stock level, maximum stock

(maximum stock level) Jeden z parametrów sterujących w systemie zamawiania opartym na przeglądzie okresowym, rozumiany jako suma popytu w cyklu uzupełnienia i cyklu przeglądu powiększona o zapas zabezpieczający.
(maximum stock) Poziom zapasu zaplanowany jako wielkość, do której rosnąć może zapas bez konieczności podejmowania działań interwencyjnych. Wyrażany bywa w jednostkach ilościowych lub wartościowych.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj