Zaloguj się

zapas nadwyżkowy

surplus stock

Dodatnia różnica między zapasem efektywnym a normatywnym.