Zaloguj się

zapas o niskim zużyciu

slow moving stock

Zapas wyrobu finalnego o niskim i/lub nieregularnym popycie.