Zaloguj się

zapas początkowy

opening stock

Zapas danego materiału lub wyrobu na początku przeszłego, bieżącego lub przyszłego okresu.
Zobacz też: