Zaloguj się

zapas pośredni

intermediate stock

Zapas służący do kompensacji różnic w szybkości kolejnych operacji w procesie produkcji, różnej kolejności wykonywania operacji na poszczególnych stanowiskach. Może występować jako zapas w partiach, obrotowy lub zabezpieczający.
Zobacz też: