Zaloguj się

zapas roboczy

working stock

Zapas materiałów, elementów i wyrobów potrzebnych w danym okresie dla zapewnienia optymalnego przebiegu produkcji.
Zobacz też: