Zaloguj się

zapas w partiach produkcyjnych

production batch stock

Zapas wyrażony w wielokrotności partii produkcyjnej.