Zaloguj się

zapas wolny

free stock

Zapas, z którego można pokryć nagłe zapotrzebowanie.