Zaloguj się

zapas zarezerwowany

reserved stock

Zapas przeznaczony na dostawę do określonego klienta lub do wykorzystania w procesie produkcyjnym określonego wyrobu. Zadysponowania dokonuje się z konkretnych przyczyn i na określony okres. Po ustaniu tych przyczyn lub upływie okresu zadysponowanie może został zmienione.