Zaloguj się

zapasy zdezaktualizowane

obsolete stock

Zapasy, co do których istnieje niewielka szansa, że zostaną wykorzystane w przyszłych procesach produkcyjnych lub że zostaną sprzedane w zwykły sposób przez zwykłe ujścia.