Zaloguj się

zaplanowane uruchomienie

planned issue

Wprowadzenie do harmonogramu zapotrzebowań wyrobu wywołane przez wyliczenie w systemie planowania zapotrzebowania materiałowego zapotrzebowania na ten wyrób lub zadysponowanie istniejącego zapasu.