Zaloguj się

zapłata za dokumenty

payment against documents

Instrukcje wydane przez sprzedawcę bankowi, informujące o tym, że kupujący może odebrać dokumenty pozwalające na przyjęcie dostawy jedynie wówczas, kiedy faktycznie dokona płatności fakturowej.