Zaloguj się

zapotrzebowanie

requirement

W MRP ilość konkretnego wyrobu lub zasobu konieczna do wykonania określonego zadania wyrażona w jednostkach naturalnych lub wartościowo.
Strony internetowe