Zaloguj się

dobra powszechnego użytku

convenience goods

Te produkty konsumpcyjne, które klient zazwyczaj nabywa często, w sposób bezpośredni.