Zaloguj się

zapytanie

enquiry

Dokument wystawiony przez stronę zainteresowaną kupnem towarów w nim wyszczególnionych i wymieniający konkretne, pożądane warunki dotyczące terminów dostaw i in., skierowany do potencjalnego dostawcy w celu uzyskania od niego oferty.