Zaloguj się

zarządzanie łańcuchem dostaw

supply chain management

Kompleksowe potraktowanie procesu przepływu dóbr włańcuchu dostaw polegające na wspólnym dla wszystkich uczestników łańcucha rozwiązywaniu problemów dotyczących strategii działania, podejmowania decyzji, organizacji działalności, zarządzania zasobami. Zarządzanie łańcuchem dostaw realizowane jest dla zdobycia przewagi konkurencyjnej przez wszystkich jego uczestników poprzez jak najpełniejsze i najefektywniejsze zaspokajanie potrzeb ostatecznych odbiorców. Zob. łańcuch dostaw, struktura łańcucha dostaw.