Zaloguj się

docelowa sprzedaż

sales target

Wielkość sprzedaży ustalona przez zarząd dla linii produktów lub dla organizacji na określony okres.