Zaloguj się

zarządzanie zapasami wielu pozycji asortymentowych

multi-item inventory management

Zob. wielokryterialna analiza ABC.