Zaloguj się

zasobnik

storage bin

Jedno- lub wielokomorowy obiekt charakteryzujący się dnem w kształcie leja ułatwiającego opróżnianie i niewielkim stosunkiem wysokości h komory do mniejszego wymiary poziomego s (h/s L 1,5), przeznaczone do składowania materiałów sypkich.