Zaloguj się

zautomatyzowany system transportowy

automated guided vehicle system

System pojazdów sterowanych automatycznie. Bezzałogowe pojazdy, wyposażone w urządzenia automatycznego prowadzenia, poruszające się po wyznaczonych/wytyczonych ścieżkach, zatrzymujące się przy każdym stanowisku obróbki lub montażu w celu automatycznego lub ręcznego wyładunku części.