Zaloguj się

zbiornik otwarty

open container

Budowla posiadająca ściany i dno, jedno- lub wielokomorowe, nie posiadające przykrycia.