Zaloguj się

zbiornik zamknięty

covered container

Budowla jedno- lub wielokomorowa całkowicie zabudowana.