Zaloguj się

zbiór adresowy

bin location file

Kartoteka zawierająca dane pozwalające określić fizyczną lokalizację miejsca składowania każdej z pozycji inwentarza.