Zaloguj się

zlecenie pracy

work order

Polecenie wykonania określonej operacji wydane pracownikowi lub jednostce produkcyjnej.