Zaloguj się

zmiana trasy

rerouting

Wyznaczenie innej trasy, będące rezultatem zmiany punktu przeznaczenia towarów w przepływie strumienia dóbr (pipeline).