Zaloguj się

znak bezpieczeństwa w magazynie

safety mark in warehouse

Znak informujący o sytuacjach zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem.