Zaloguj się

znak kontrolny symbolu

symbol check character

Znak symbolu obliczany z innych jego znaków w symbolu kodu kreskowego według algorytmu określonego w opisie symboliki i służący do sprawdzania, czy kod kreskowy został poprawnie zbudowany i odczytany. Znak kontrolny symbolu nie jest częścią danych zakodowanych w symbolu (nie jest on przedstawiany w znakach czytelnych wzrokowo, nie jest wprowadzany do drukarki kodu kreskowego ani transmitowany przez czytnik kodu kreskowego).
Zobacz też: