Zaloguj się

znak Plimsoll

Plimsoll mark

Znak przyspawany do obydwu burt statku, wskazujący granicę, do której można załadować statek w zależności od ciężaru właściwego wody, w której znajduje się statek.