Zaloguj się

znak towarowy

trade mark

Obiekt lub słowo/słowa prawnie zastrzeżone dla produktów wytwórcy lub handlowca.