Zaloguj się

znakowanie u źródła

source marking

Stosowanie numerów kodu identyfikacyjnego, zapisywanych symbolami możliwymi do odczytania przez człowieka i symbolami kodu kreskowego, na wszystkich produktach konsumpcyjnych u źródła (tj. na terenie wytwórcy lub dostawcy).