Zaloguj się

dokumenty za gotówkę

cash against documents

Jeden ze sposobów płatności: kupujący otrzymuje dokumenty upoważniające go do odebrania zamówionych towarów od przewoźnika po uiszczeniu odpowiedniej kwoty.