Zaloguj się

alokacja zadań rozwojowych

development allocation

Przypisanie działań rozwojowych wyznaczonym jednostkom organizacyjnym, odpowiedzialnym za produkcję i dystrybucję produktów lub usług.