Zaloguj się

dostawa nadmierna

overdelivery

Nadwyżka ilościowa dostarczanych towarów przekraczająca zobowiązanie.