Zaloguj się

dostępność części

component availability

Posiadanie zapasu danej części, który może być przeznaczony do dalszego wykorzystania.