Zaloguj się

dostępność produktów na półce

On-Shelf Availability - OSA

OSA jest projektem ECR Europe nastawionym na zmniejszanie braków magazynowych w całym łańcuchu dostaw (a przez to i braków towarów na półce) poprzez rekomendacje odpowiednich narzędzi i technik oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania.