Zaloguj się

dostępny zapas

available stock

Zapas wyrobów finalnych przeznaczonych do sprzedaży, który w każdej chwili można przekazać klientowi.