Zaloguj się

dowód dostawy

proof of delivery

Pokwitowanie podpisane przez odbiorcę przy dostawie.