Zaloguj się

dowóz

on carriage

Dowóz towarów do miejsca przeznaczenia po wyładowaniu ich z głównego środka transportu.