Zaloguj się

DRP I

Distribution Requirements Planning

Zob. planowanie zapotrzebowania dystrybucji.
Zobacz też: