Zaloguj się

analiza łańcucha wartości

Value Chain Analysis - VCA

Metoda identyfikacji i oceny możliwości redukcji kosztów w łańcuchu dostaw.