Zaloguj się

EAN

European Article Numbering

1. Historyczna nazwa dla określenia światowego Systemu GS1.
2. Skrót od EAN International.
3. Skrót stosowany również do określenia symboliki kodu kreskowego używanej do oznaczania jednostek handlowych, szczególnie produktów detalicznych, zgodnie z zaleceniami tej organizacji.