Zaloguj się

analiza rozkładu sprzedaży

sales breakdown analysis

Proces wyliczania wzorca rozkładu sprzedaży i procentowego wzorca rozkładu sprzedaży, przy wykorzystaniu czynników sezonowości dla prognozowania trendów wynikających z popytu i spodziewanej wielkości sprzedaży.