Zaloguj się

ECR Polska

Organizacja ECR Polska powstała w 1998 r. z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania na wzór podobnych organizacji krajowych zrzeszonych w ECR Europe. Zrzesza firmy produkcyjne i handlowe sektora dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu (FMCG) oraz firmy usługowe wspierające współpracę w łańcuchu dostaw. Jest Organizacją Narodową ECR (ang. ECR National Initiative) i ściśle współpracuje z ECR Europe.