Zaloguj się

efekt byczego bicza

bullwhip effect

Zob. efekt wzmocnienia łańcucha dostaw.